Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2021

04 FEB 2021 13:49
Årsmötet äger rum söndagen den 21 februari 2021 kl.10.00. På grund av rådande omständigheter kommer hela årsmötet att hållas digitalt, via Teams.
 • Uppdaterad: 04 FEB 2021 13:49

 

KALLELSE DIGITALT ÅRSMÖTE

Djursholms Ridklubb 21 februari 2021 kl.10.00 via Teams

Kallelse och dagordning publiceras på ridklubbens anslagstavla och på hemsidan www.djursholms-ridklubb.com, samt via DRKs sociala mediekanaler senast 10 dagar före årsmötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens och valberedningens förslag och eventuellt inkomna motioner publiceras på hemsidan en vecka innan årsmötet.

På programmet står även avtackning av avgående ledamöter samt andra uppmärksammande av särskilda insatser.

Förhandsanmälan till årsmötet senast 16/2

Styrelsen välkomnar alla DRK medlemmar att delta på årsmötet. För att vara med på årets årsmöte behöver Du föranmäla Dig för att få tillgång till en digital anslutningslänk till Teams. Vänligen maila Din anmälan till Helena på kansliet senast den 16/2 (skriv gärna Anmälan Årsmöte i rubriken): This is a mailto link

Föranmälda deltagare får mer information om Teams som plattform, samt en anslutningslänk i god tid före årsmötet. Teams-länken öppnas upp redan kl.09.30 den 21 februari, 30 min före mötets öppnande, så att man kan ansluta med god marginal.

Välkomna,
Styrelsen

 

Dagordning Digitalt Årsmöte 21 februari 2021

 1. Mötets öppnande

 

 1. Val av ordförande för mötet

 

 1. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

 

 1. Fastställande av röstlängd

 

 1. Val av protokolljusterare och rösträknare

 

 1. Fastställande av dagordning

 

 1. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

 

 1. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

 

 1. Revisorernas berättelse

 

 1. Fastställande av balans- och resultaträkningar

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

 1. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17§ andra stycket angivna antalet.

 

 1. Val av ordförande för föreningen

 

 1. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

 

 1. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

 

 1. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen (se § 22)

 

 1. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

 

 1. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

 

 1. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

 

 1. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

 

21 Fastställande av årsavgift för 2022

 

 1. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte

 

 1. Sammanträdets avslutande

 

 

Skribent: Isabelle Erwald
E-post: This is a mailto link

Megafonen

Nu finns anmälningslistor till den interna hopptävlingen Silverhästen på anslagstavlan. Glöm inte att även anmäla i TDB!

Klubbkläder

Nu finns det ett DRK-skärp att krydda ridutrusningen med!

Det kostar 200 kronor och kan köpas i kafeterian eller i kansliet.

Swish 1234610747. Märk betalningen med ”skärp”.

Ridschema 2022

Klubbkläder

Postadress:
Djursholms RK - Ridsport
Gärdestorp
18262 Djursholm

Kontakt:
Tel: 087551531
E-post: info@djursholmsridkl...